Какие изменения внесли в налоговый кодекс?

Какие товары попадают под определение «технически сложная бытовая техника» и где взять их перечень?

Кому и когда необходимо покупать кассовые аппараты и фискальные регистраторы?

20 декабря 2016 года Верховная Рада приняла Закон Украины № 1791-ІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році». Этот закон вступил в силу с 01.01.2017 года, но пока не работает, так как еще не утвержден окончательный список этой самой «технически сложной бытовой техники».

Какие изменения внесли в Налоговый кодекс Украины.

Нас, собственно, интересуют изменения касающиеся использования РРО (касовых аппаратов и фискальных регистраторов) единщиками, которые раньше ими не пользовались.
Это изменения касающиеся пункта 296.10 Налогового кодекса Украины.

Как было.

Пункт 296.10. звучал так:

«Реєстратори розрахункових операцій НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ платниками єдиного податку:

 • першої групи;
 • другої і третьої груп (фізичні особи – підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень. У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1000000 гривень застосування реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов’язковим. Застосування реєстратора розрахункових операцій розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку.»

Что изменили.

Добавили следующую строчку:
«Норми цього пункту НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ на платників єдиного податку, які здійснюють реалізацію ТЕХНІЧНО СКЛАДНИХ ПОБУТОВИХ ТОВАРІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ГАРАНТІЙНОМУ РЕМОНТУ.»

И так, если раньше РРО могли не использовать плательщики единого налога 1-ой группы (все) и 2-й и 3-ей групп (с оборотом в год до 1 миллиона гривен), то теперь, согласно этого закона, пользователями кассовых аппаратов и фискальных регистраторов (РРО), независимо от группы и объема продаж автоматически становятся и все торговцы ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫМИ БЫТОВЫМИ ТОВАРАМИ

Что такое «технически сложные бытовые товары, подлежащие гарантийному ремонту».

Перечень «технически сложных бытовых товаров», определяет Закон Украины «Про захист прав споживачів», статью 1 которого, сgециально дополнили пунктом:

“25-1) технічно складні побутові товари – непродовольчі товари широкого вжитку (прилади, машини, устаткування та інші), які складаються з вузлів, блоків, комплектуючих виробів, відповідають вимогам нормативних документів, мають технічні характеристики, супроводжуються експлуатаційними документами і на які встановлено гарантійний строк;”

Вот те основные группы, которые попадают сюда. Список не развернутый, потому, что он не окончательный. Чуть дальше объясним почему, а также будет приведен предварительный развернутый список.

ПЕРЕЛІК груп технічно складних побутових товарів, які
підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні

 • Апаратура радіоелектронна побутова
 • Машини та прилади електропобутові
 • Машини та прилади для механізації робіт у побуті
 • Побутові прилади електронної техніки, у тому числі
 • Обчислювальна техніка
 • Засоби зв’язку
 • Прилади складної механіки, у тому числі годинники та секундоміри
 • Музичні інструменти, у тому числі електромузичні
 • Складні комплектуючі вироби, на які видається окрема гарантія р
 • Транспортні засоби і номерні агрегати
 • Продукція виробнично-технічного призначення, яка може бути використана у побуті
 • Товари медичного призначення
 • Товари для заняття фізичною культурою, спортом і туризмом
 • Зброя спортивна вогнепальна, газова, пневмогазова, пружинна, пневматична
 • Засоби вимірювальної техніки побутового призначення

Но список этот не окончательный, хотя закон и вступил в силу с 01.01.2017 г., перечень еще не утвержден Кабинетом министров, ПОТОМУ ЧТО:

Голова «Державної регуляторної служби України» Ляпина К. М НЕ СОГЛАСИЛАСЬ с этим списком, о чем,16.03.2017 г. написала письмо, под номером N 1692/0/20-17, Кабинету Министров Украины о сокращении наименований товаров входящих в этот Перечень.

В результате чего 21.03.2017 г. на согласование с «Державної регуляторної службой» пришел значительно сокращенный перечень групп товаров, для которых будет требоваться применение РРО (кассовых аппаратов и фискальных регистраторов).

Было озвучено, что количество товаров было сокращено почти в два раза. Скорее всего это и будет тот перечень, на который следует ориентироваться.

Теперь ждем согласования.

Кому и когда покупать кассовые аппараты и фискальные регистраторы.

В проекте постановления «Про затвердження Переліку груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту…..) сказано, что:
“Ця постанова набирає чинності з першого числа кварталу, що настає за кварталом її опублікування.”

Если этот перечень будет согласован Государственной регуляторной службой и подписан Кабинетом Министров в этом месяце, то, согласно закона, уже с 1 марта , все, кто попадают под торговлю такими товарами, обязаны будут торговать через РРО.

Но практически, за такой срок зарегистрировать и установить такое количество кассовых аппаратов и фискальных регистраторов — НЕ-РЕ-АЛЬ-НО.

Каковы возможные варианты развития событий?
С большой долей вероятности, их два:

 • скорее всего «Перечень…» утвердят уже в следующем месяце, а это будет означать, что постановление вступит в силу с первого числа следующего квартала, т. е. с 01.07.2017 г
 • либо, его все таки подмахнут в этом месяце, вступит он в силу с 01.04.2017 г., но, понятное дело, предпринимателям дадут отсрочку (интересно какую), на приобретение и установку РРО.

Когда, все таки, покупать кассовый аппарат:

То что это неизбежно, уже понятно. Осталось понять кому и когда.

1. Необходимо дождаться утверждения перечня технически сложной бытовой техники Кабинетом министров и критической даты введения РРО. Постараемся сообщить, когда это грандиозное событие произойдет.

2. Убедиться, что вы попали под раздачу, т. е. оборудование, которое вы продаете, есть в этом списке.

3. Все. Это уже будет, скорее всего, точка не возврата. Мы уже знаем из предыдущего опыта, что запрягают они долго, а едут быстро.
Можно заниматься выбором кассового аппарата или фискального регистратора, в зависимости от структуры Вашего бизнеса, а также подбором надежной сервисной организации, которая не бросит вас в беде.